Utställningar

Varierat program  

Vi har mycket att se fram emot här på Designtorg Trä .

Designtorg Trä

Byggnaden i sig är en utställning med trä och design som förtecken. Byggnaden har ritats av arkitekterna Hidemark&Stintzing.

Tillfälliga utställningar

På Designtorg Trä pågår ofta många olika aktiviteter såsom föreläsningar, mässor, tillfälliga utställningar och konferenser. De hittar du under menyerna Nyheter och Kalendarium överst på sidan.

Eller gå direkt >> Nyheter           >> Kalendarium

Tidigare utställningar

Flera utställningar på temat trä och design har redan genomförts. Den första utställningen hade titeln Bland Gastekar och Väckefuror och var dels en konstutställning och dels en bokpresentation av konstnär Nils Forshed och författaren Åke Carlsson.

Den första renodlade trä-utställningen hade titeln Vrilar och där visade konsthantverkaren Kenneth Nilson fantastiska snidade föremål som alla hade vrilar som utgångsmaterial.

Vrilar

Vrilar

Konsthantverkare Lennart Calås har därefter visat sin utställning Djuriskt med snidade djur i miniatyrer och fantastiska former.

Miniskulpturer

Björn/miniskulptur

NYHETER