Trä

I Orsa kommun är trä och design ett prioriterat utvecklingsområde.

Träskulptur

Kommunen är en skogskommun med stor produktion av timmer. Träförädling har utgjort en del av Orsas historia. Flera industrier har haft trä som råvara t ex Orsaplattan, Kan-toalettsitsar och Lamellträ.

Rovdjurscentrum Designtorg Trä är ett visningsobjekt för massivträ och design.

NYHETER