Syfte

Verksamheten i byggnaden styrs av stiftelseförordnandet. I det läggs fast att byggnaden skall:

  • Vara en neutral mötesplats där olika intresseparter möts och ges möjlighet att informera allmänheten om världens rovdjur och verka som ett kreativt centrum inom trä- och design-utvecklingen.
  • Producera och förevisa utställningar om rovdjur, natur, trä och design.
  • Söka anslag för att bedriva forskning och utvecklingsarbete inom ovan nämnda områden.


NYHETER