Stiftelsen

Verksamheten i Rovdjurscentrum drivs av en stiftelse som bildats av Orsa Kommun och Orsa Grönklitt AB. Verksamheten styrs av stiftelseförordnande. I det läggs fast att Stiftelsen skall:

  • vara en neutral mötesplats där olika intresseparter möts och ges möjlighet att informera allmänheten om världens rovdjur och verka som ett kreativt centrum inom trä- och design-utvecklingen.
  • producera och förevisa utställningar om rovdjur, natur, trä och design.
  • söka anslag för att bedriva forskning och utvecklingsarbete inom ovan nämnda områden.

NYHETER