Byggnaden Rovdjur Trä

Stiftelsen


Stiftelsen

Stiftelsen Rovdjurscentrum Designtorg Trä har bildats av Orsa kommun och Orsa Grönklitt AB.

  • Verksamheten i byggnaden styrs av stiftelseförordnandet. I det läggs fast att byggnaden skall:
    vara en neutral mötesplats där olika intresseparter möts och ges möjlighet att informera allmänheten om världens rovdjur och verka som ett kreativt centrum inom trä- och design-utvecklingen.
  • producera och förevisa utställningar om rovdjur, natur, trä och design.
  • söka anslag för att bedriva forskning och utvecklingsarbete inom ovan nämnda områden.

Anställd i Stiftelsen är Vd Anders Björklund 073-0368200.

Styrelsen består av ordförande Mikael Thalin, vice ordförande Mark Baljeu, ordinarie ledamot Olof Herko. Ytterligare två ordinarie ledamöter utses under 2015. 

Ersättare är Johanna Sammeli och Malin Sundin.