Intresseorganisationer

Berörd av rovdjur

Det är många som berörs av rovdjur.

Vi har i vår utställning byggt en interaktiv utställning där 16 olika organisationer ger sin syn på rovdjuren. Här hittar du web-adresser till dessa organisationer.

Naturvårdsverket - www.naturvardsverket.se
Naturskyddsföreningen - www.naturskyddsforeningen.se
Svenska rovdjursföreningen - www.rovdjur.se
Skogsstyrelsen - www.skogsstyrelsen.se
Världsnaturfonden - www.wwf.se
Viltskadecenter - www.viltskadecenter.com
Svenska jägarförbundet - www.jagareforbundet.se
Vargforskarna - www.grimso.nvb.slu.se
Fäbodbrukareföreningen - www.dalarnasfabodar.se
Länsstyrelsen Dalarna - www.w.lst.se
Jägarnas riksförbund - www.jagarnasriksforbund.se
Idre sameby - www.idresameby.se
Skandinaviska björnprojekt - www.bearproject.info
Ny rovdjurspolitik - www.folkaktion.com

NYHETER