Huset

Byggnaden leder ut till Björnparken och fungerar även som entré.

Byggnaden från framsidan

Utformning och planlösning

Planlösningen är uppbyggd så att hela byggnaden är mycket flexibel. I grunden präglas en del av byggnaden mer av aktiviteter och information kring design och trä samt den andra delen av aktiviteter och information kring rovdjur. Byggnaden är konstruerad så att de båda delarna kommunicerar med- och kan integreras i varandra beroende på vilken aktivitet som dominerar för tillfället. Även rovdjurs- och servicedelarna är utformade för att ge ett intryck av rymd, ljus, funktion, trä och design.

Drift och finansiering

Byggnaden började uppföras under september 2006 och stod färdig sommaren 2007. Stiftelsen / huset bemannas av personal med kunskap om rovdjur samt trä och design. Konferenser kan bokas fr o m oktober 2007. Projektet har finansierats av EU Mål 1 Södra skogslänsregionen, Länsstyrelsen Dalarna, Naturvårdsverket, Region Dalarna, Orsa kommun, Orsa Grönklitt AB och Region Siljan. 

NYHETER