Forskning

Skandinaviska Björnforskningen

Björnforskning ute i fält.

Skandinaviska björnforskningen har sitt säte på Orsa Finnmark i byn Tackåsen. Rovdjurscentrum och Björnparken samverkar med björnforskningen.
www.bearproject.info 

Northern Forum

Rovdjurscentrum Grönklitt samverkar med forskarorganisationen Northern Forum Brown Bear Working Group som har sitt säte i Anchorage i Alaska. Syftet med gruppen är att utbyta kunskap i frågor som rör rovdjur och förvaltning.
www.northernforum.org

Wasgomuwa National Park Sri Lanka

Rovdjurscentrum har medverkat tillsammans med Skandinaviska Björnforskningen vid studier på Sloth Bear på Sri Lanka utförda av Shyamala Ratnayeke.

Fish and Game Alaska

Rovdjurscentrum Grönklitt och Björnparken har ett samarbete med staten Alaska och deras avdelning för rovdjur. Delar av utbytet berör även Northern Forum.
www.fishgame.state.ak.us


Washington State University och Idaho State University

Rovdjurscentrum Grönklitt och Björnparken har etablerat ett samarbete med USA:s ledande universitet vad gäller björnforskning.

NYHETER