Byggnaden

Huset

Byggnaden fungerar även som entré till Björnparken.

Husets framsida

Planlösningen är uppbyggd så att hela byggnaden är mycket flexibel. Byggnadens funktion kan förändras över tid. Under sommaren är konferensverksamheten mindre men turistbesökarna många. Då kan delar av konferenslokalerna bli utställningslokaler. Utbudet av design/trä-aktiviteter och rovdjursaktiviteter kan förändras och varieras.

Byggnaden präglas av trä och design och har getts en form som ger en känsla av rymd och ljus. Huset är uppbyggt av massivträ som är framtidens byggmaterial.

NYHETER