Björnparken

Björnparken i Grönklitt var redan när den byggdes Europas största.

Nu har den byggts ut till mer än det dubbla och inrymmer alla de stora svenska rovdjuren samt kamtjatkabjörn, amurtiger, isbjörn, persiska leoparder samt snöleoparder. Alla är hotade arter på norra halvklotet.

Kamtjatkabjörn i björnparken

Kamtjatkabjörnen Peter kom till Björnparken 2006. Arten tillhör världens största björnar.

I maj 2009 invigdes en utbyggnad av parken som omfattar Isbjörn - en art som idag är starkt hotad. Den isbjörnsanläggning som projekterats med tillhörande Polarworld är den största i Europa.

Under 2010/2011 utökades parken ytterligare med en leopardanläggning. Idag lever två persiska leoparder samt två snöleoparder sida vid sida högt uppe på berget.

Björnparken Björnklitt

Med varje art som tillkommer ökar informationen. Till Orsa Grönklitt kommer du inte bara för att titta på djuren utan även för att lära dig mera om rovdjuren och deras situation i världen.
www.orsagronklitt.se

NYHETER