Björn

Brunbjörn • Ursus arctos

Brunbjörn

Brunbjörnen är Skandinaviens största rovdjur. Länge var björnen hårt jagad och höll nästan på att försvinna i vårt land. Numera finns det runt 3000 björnar i Sverige.

Systematik

Brunbjörnen hör till familjen björnar. Det finns flera underarter som är olika stora, en vuxen björn kan väga allt från 60 kilo (vår brunbjörn) till närmare ett ton (exv kamtjatka- och kodiakbjörnar)

Utseende

Brunbjörnen är inte bara brun, utan det finns allt från blonda till nästan svarta björnar.

Ekologi

Brunbjörnen lever ensam och rör sig ofta över stora områden. Björnhonor med ungar har ett rörelseområde på hundra till sexhundra kvadratkilometer, medan björnhannarnas områden är större och omfattar upp till femtusen kvadratkilometer.

Brunbjörnen är allätare men framförallt vegetarian. Födan består till drygt hälften av blåbär, men björnar äter också mycket häst- och stackmyror. Kött utgör bara en mindre del av födan. De nordamerikanska och sibiriska brunbjörnarna äter mycket lax.

Brunbjörnen har en skarp hörsel och ett fenomenalt luktsinne, men den ser troligtvis sämre än människor.

Under vinterhalvåret går brunbjörnen i ide från mitten av oktober till början av maj. Under tiden varken dricker eller äter björnen någonting. Den lever då på sin fettreserv.

Idet gräver björnen ofta i en stor gammal övergiven myrstack eller i en grusslänt. Ibland utnyttjar björnen naturliga hålor under klippor och stenar. Det förekommer också att björnar övervintrar på en bädd av ris under en stor gran.

Björnhonan föder sina ungar i idet i januari. Vid födseln är ungarna mycket små och väger bara 300 gram. Honan tar ensam hand om ungarna och de stannar hos henne upp till ett och ett halvt år.

Det är ytterst sällan som björnar attackerar människor här i Sverige. Den skandinaviska brunbjörnen lär vara den minst aggressiva av dem alla.

Orsaker till tillbakagång

Länge jagades brunbjörnen intensivt och den försvann från stora delar av sitt ursprungsområde. Arten är klassificerad som missgynnad på artdatabankens lista, den finns också upptagen bland arterna på EU:s habitatdirektiv.

Räddningsarbete

Inom det skandinaviska björnprojektet bedrivs en omfattande forskning och kartläggning av den skandinaviska björnstammen. Forskarna får värdefull kunskap om björnarnas biologi, hur de förökar sig och hur de sprider sig. Kunskap som är viktig för att den svenska björnstammen ska kunna skötas på rätt sätt.

Utbredning

Brunbjörnens utbredning

En gång fanns brunbjörnen i hela Europa, norra Asien och Nordamerika. Redan på medeltiden försvann björnen från stora delar av Europa. I Sverige fanns björnen i början av 1800-talet i hela landet, men minskade sedan snabbt till följd av en intensiv jakt. På 1920-talet fanns det mindre än 130 björnar i små begränsade områden i fjällen. Efter att brunbjörnen fredats började den att återhämta sig och idag finns det ca 3000 björnar i Sverige,  huvudsakligen norr om en linje mellan mellersta Värmland och norra Uppland. Brunbjörnen lever i första hand i barrskogsmiljö.

NYHETER