Bevarande/stöd

Bevarande

Ett av syftena med Orsa Björnpark och Rovdjurscentrum är att arbeta med frågor som berör hotade arter.

Flera av de arter som finns i parken är på olika sätt hotade. Bevarande/stöd-projekt är under uppbyggnad.

Sponsorskap

Det finns möjlighet för enskilda och företag att gå in och stödja olika projekt kring rovdjur och rovdjursinformation. Vi kan tänka oss flera olika upplägg om du är intresserad av att bidra till bevarande av olika arter. För mera information om detta kontakta Rovdjurscentrums Vd Anders Björklund  0730-368200.

NYHETER